Connect with us

Tutanak

Kılık Kıyafet Tutanak Dilekçesi

Kılık Kıyafet Tutanak Dilekçesi

Örnek:
TUTANAK

Ankara, __/__/2016

PERSONEL__________
Adı Soyadı :
T.C Kimlik no :
Görevi :
Bölümü :

…………………………………… görevini sürdüren Sn. ………………………….. …./…../…..günü saat……….da yapılan kontrolde “mesai saatleri içerisinde uzun süreli ve sık sık yapılan özel cep telefonu kullanımı nedeniyle iş görme edimini aksattığı ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen, tehditlerde bulunarak(….) cep telefonuyla sık sık görüşmeler yapmaya devam ettiği ” ( İşyeri temizliği, raf düzeni, açılış kapanış işlemleri, müşteriyi güler yüzle karşılama, yaka kartı takmaması, mesaiye sürekli geç gelmesi, mola sürelerine uymama, kılık kıyafet prosedürüne uygun davranmama) zamanında yapmamış olduğu / tespit edilmiştir.

Bu davranışın diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve personelin / işyeri kültürünü benimsemeyerek uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların tespiti üzerine …./…../….. tarihinde düzenlenmiştir.

TANIK               TANIK       İŞVEREN/VEKİLİ
Adı Soyadı:              Adı Soyadı:            Adı Soyadı:
Görevi :            Görevi :             Görevi :
İmzası                İmzası                 İmzası
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir