Connect with us

Tutanak

İşe İzinsiz Gelmeme dilekçe Örneği

İlk olarak, işveren raporu eksiksiz olarak hazırlamalıdır
Raporda, işçinin ikametgah adresine raporun düzenlendiğine dair noter aracılığıyla tebligat yapılması gerekir.
Rapor kapsamında işçinin işe gitmediği günler tutanaklara detaylı olarak yazılmalıdır.

İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI
TUTANAKTIR
İŞVERENİN ;
Adı Soyadı-Unvanı : ……………………………………………………………………………..
Adresi :………………………………………………………………………………
SGK İşyeri Sicil Numarası : …………………………………………………………………………….
Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı ………………………………………………………….
Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı
işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir
/ … defa olarak geç gelmiştir.
Bu tutanak……. /……./………..tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş
ve okunmuştur.
İşveren / Vekili / Bölüm Amiri Şahit . Şahit
Adı Soyadı/Unvanı Adı Soyadı/Unvanı Adı
Soyadı/Unvanı
imza imza imza

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanının kapsamı dışındadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler finansal durumunuza ve risk ve ödül tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, yalnızca burada sağlanan bilgilere dayanarak yatırım kararları vermek, beklenen sonuçları vermeyebilir. Bu blog sayfası aracılığıyla yapılan tavsiyeler, alınan/verilen yatırım kararları ve bu işlemlerle yapılan/yapılan işlemler AL,SAT,TUT ve bu işlemlerin olası sonuçlarından Finansp.Com Sorumlu Değildir.