soru cevap

İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI
TUTANAKTIR
İŞVERENİN ;
Adı Soyadı-Unvanı : ……………………………………………………………………………..
Adresi :………………………………………………………………………………
SGK İşyeri Sicil Numarası : …………………………………………………………………………….
Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı ………………………………………………………….
Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışan sigorta sicil numaralı
işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir
/ … defa olarak geç gelmiştir.
Bu tutanak……. /……./………..tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş
ve okunmuştur.
İşveren / Vekili / Bölüm Amiri Şahit . Şahit
Adı Soyadı/Unvanı Adı Soyadı/Unvanı Adı
Soyadı/Unvanı
imza imza imza

İŞE İZİNSİZ GEÇ GELME / GELMEME İHTARI
İHTARDIR
İHTAR VEREN
İŞVERENİN :
Adı Soyadı-Unvanı :……………………………………………………………………………..
SGK İşyeri Sicil Numarası :…………………………….. ………………………………………..
İHTAR ALAN :……………………………………………………………………………..
İŞÇİNİN :
Adı Soyadı-Unvanı :……………………………………………………………………………..
SGK Sigorta Sicil Numarası :……………………………………………………………………………..
TEBLİGATIN TARİH VE NUMARASI : ……………………………………………………………………………..
UYGUN GÖRÜLEN CEZA :……………………………………………………………………………..
VARSA MAZERETİ :……………………………………………………………………………..
Sayın : ……………………………………………………………………………..
……/ ……./ ……….tarihinde/ tarihlerinde………………… süreyle iznimiz ve bilgimiz olmaksızın
mesainize gelmediniz / … defa olarak geç geldiniz.
Bilginize rica olunur.
Birim Amiri
Adı Soyadı-İmza ONAY İşveren
Adı Soyadı-İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir