Connect with us

Ekonomi

Cari Açık Nedir

Cari denge, ödemeler dengesinin ana hesabını oluşturmaktadır. Ülkelerin cari işlemlerinin hesaplanması için dört alt başlıktan yararlanılmaktadır. Bunlar; mal ticareti, hizmetler hesabı, yatırım gelirleri hesabı ve cari transfer hesabıdır.

Mal Ticareti(Dış Ticaret) Hesabı

Mal ticareti adından da anlaşılacağı üzere ihracat ve ithalatı kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle görünür ticaret de denilmektedir. İhracat ve ithalatın toplam değerleri arasındaki fark, dış ticaret dengesini oluşturmaktadır. Ülkelerde ihracatın, ithalatı karşılayabilecek değerde olması gerekmektedir. Aksi durumda dış ticaret açığı oluşmaktadır. Dış ticaret açığı oluşan ülkeler aynı zamanda döviz ihtiyaçlarını da karşılayamaz ve başka kaynaklardan döviz temin etmeye çalışırlar. Bu alanda 2013 yılı resmi verilerine göre Çin lider konumdadır. Dünya sıralamasında ihracatta birinciliğe yükselirken, ithalatta ikinci sıradadır.

Hizmet Ticareti Hesabı

Hizmet ticareti hesabı; turizm, taşımacılık, inşaat ve finans alanlarından oluşmaktadır. Satılarak ticarete dahil olan mal değil, hizmettir. Türkiye’de hizmet ticareti alanında en önemli kalem turizmdir. Turizmde yaşanan gelişmeler ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Hizmet sektöründe taşımacılık ise ekonomiye negatif yansıma yapmaktadır. Bu nedenle son yıllarda ülkemizde taşımacılık sektörüne ağırlık verilmektedir.

Yatırım Gelirleri Hesabı

Yatırım gelirleri hesabı en genel anlatımla yurt dışında yapılan yatırımların ülkemize sağladığı geri dönüşümü ifade etmektedir. Ülkemiz 2014 yılı baz alındığında 8,5 milyar dolarlık yatırım geliri elde etmesine rağmen, iki katı yatırım gideri olmuştur. Anlaşılacağı gibi yatırım hesabında da gelir gider dengesi olmalıdır.

Cari Transferler Hesabı

Cari transferler ülkeler arası dış yardım, bağış ve hibeleri kapsamaktadır. Yani karşılığında başka bir ödemeye gerek yoktur. Başka ülkelerden elde edilen mülk satışları, işçi döviz bedelleri de bu hesap içerisinde yer almaktadır. Ancak bu hesaplamada işçi döviz girişleri zamanla önemini yitirmiştir.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanının kapsamı dışındadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler finansal durumunuza ve risk ve ödül tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, yalnızca burada sağlanan bilgilere dayanarak yatırım kararları vermek, beklenen sonuçları vermeyebilir. Bu blog sayfası aracılığıyla yapılan tavsiyeler, alınan/verilen yatırım kararları ve bu işlemlerle yapılan/yapılan işlemler AL,SAT,TUT ve bu işlemlerin olası sonuçlarından Finansp.Com Sorumlu Değildir.